530 - Lokalizator GPS 8000+ EH (bez karty)

    Kliknij i pobierzFILM POMOCNICZY - URUCHOMIENIE SPRZĘTU

OZNACZENIE DIOD


ZIELONA DIODA ŚWIECI 1 RAZ : GSM & GPS pracuje OK
ZIELONA DIODA ŚWIECI 2 RAZY : GSM pracuje prawidłowo i brakuje sygnału GPS
ZIELONA DIODA ŚWIECI 3 RAZY : GSM & GPS pracuje OK , ale wbudowany akumulator jest słaby
ZIELONA DIODA ŚWIECI 4 RAZY : sieć GSM pracuje prawidłowo, ale wbudowany akumulator jest na wyczerpaniu I brak sygnału GPS
ZIELONA DIODA ŚWIECI NA STAŁE : szuka sygnału GSM, zazwyczaj na początku przy włączeniu urządzenia ZIELONA DIODA NIE ŚWIECI W OGÓLE: brak zasilania
ZIELONA DIODA ŚWIECI SZYBKO : przychodzące połączenie telefoniczne lub sms


CZERWONA A DIODA BŁYSKA 1 RAZ : zrzucanie danych na serwer (wówczas urządzenie ma status on-line na platformie www)
CZERWONA A DIODA BŁYSKA 2 RAZY : urządzenie nie może w danej chwili przesłać danych na serwer lub próbuje nawiązać połączenie GPRS (taki stan ma miejsce zawsze zaraz po włączeniu urządzenia. W sytuacji gdy taki stan utrzymuje się dłużej niż kilka minut to prawdopodobnie są to błędne ustawienia APN
CZERWONA A DIODA BŁYSKA NIEREGULARNIE WIELE RAZY: urządzenie wykrywa wstrząs/wibracje