Regulamin

1. Operatorem Serwisu www.kameryszpiegowskie.waw.pl jest firma Nexus Jarosław Gaładyk, z siedzibą w Warszawa przy ul. Wólczyńska 69/77, wpisana do Cenralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8262180295. Serwis kameryszpiegowskie.waw.pl udostępnia Użytkownikom możliwość pobrania plików w formacie .pdf. Treścią plików są instrukcje obsługi sprzętu elektronicznego zaprezentowanego w postaci zdjęć na stronie Serwisu.

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu www.GOSPY.PL jest firma Nexus Jarosław Gaładyk, z siedzibą w Warszawa przy ul. Wólczyńska 69/77, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8262180295, REGON: 146175462, z głównym miejscem wykonywania działalności w Warszawie, ul. Wazów 8A, 01-986 Warszawa, zwana dalej „Gospy.pl” lub „Administrator”.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, kontaktując się z Gospy.pl następującymi sposobami:

•pod adresem e-mail: sklep@gospy.pl lub kontakt@gospy.pl;
•telefonicznie pod numerem: 500-565-541;
•pisemnie pod adresem: Nexus Jarosław Gaładyk, ul. Wólczyńska 69/77, 01-931 Warszawa;
•poprzez formularz kontaktowy w zakładce „kontakt” na stronie internetowej gospy.pl

Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe (oraz korzystać z serwisu Gospy.pl) wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.

Informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania, usuwania, przekazywania danych osobowych zgodna z zasadami wprowadzonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) znajduje się w zakładce „Polityka prywatności”

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

3.Informacje w formularzach.

a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
b. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
c. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
e. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
f. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

4. Informacja o plikach cookies.

a. Serwis korzysta z plików cookies.
b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
d. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
e. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
f. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
g. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
h. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
i. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
j. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
k. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ </p>

 

5. Logi serwera.

a. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
b. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
b1. czas nadejścia zapytania,
b2. czas wysłania odpowiedzi,
b3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
b4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
b5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
b6. informacje o przeglądarce użytkownika,
b7. Informacje o adresie IP.
c. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
d. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

6. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

7. Rejestracja i dane osobowe:

  1. Akceptując niniejszy regulamin klikając w „checkbox” znajdujący się nas stronie www.kameryszpiegowskie.waw.pl w formularzu rejestracyjnym oznaczający akceptację regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
  3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  4. Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji promocyjnych i handlowych drogą elektroniczną na pozostawiony przy rejestracji konta adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)